Informați

Psihologii din filialele teritoriale Harghita și Covasna pot depune dosarele la filiala Brașov.

Interviuri acces în profesie, practicant în supervizare – luna Octombrie 2017 (str. Mirăslău, nr. 35)

26 octombrie 2017 - ora 17:00;
27 octombrie 2017 - ora 17:00.

Datele interviurilor pentru schimbarea de treaptă - luna Noiembrie 2017

Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor - 03 noiembrie 2017
Comisia de psihologie clinică și psihoterapie - 10 noiembrie 2017
Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - 10 noiembrie 2017
Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională - 25 noiembrie 2017

Formulare utile

Model nr. 1 OPIS
Model nr. 2 Cerere pentru obținerea atestatului de liberă practică
Model nr. 3 Ultima filă a dosarului
Anexa nr. 5 Act constitutiv
Anexa nr. 7 Act constitutiv Societate Civilă Profesională
Cerere mențiuni
Cerere expediere atestat de liberă practică
Cerere eliberare certificat de înregistrare