Programe de master

Lansare "Master of Arts in Human Resources Management", program de formare in resurse umane al National College of Ireland acreditat CIPD

În cadrul Conferinţei Internaţionale de Resurse Umane organizată de Profiles International, a avut loc lansarea programului de formare în resurse umane "Master of Arts in Human Resources Management" al National College of Ireland în parteneriat cu Profiles International şi cu acreditarea CIPD.

Pentru detalii şi înscrieri:
Director MA HRM - Sheila K. Martin
Web: http://www.ncirl.ie/
E-mail: sheila.martin@ncirl.ie sau
Dr. psih. Doru DIMA - National Director Profiles International
Web: http://www.profilesinternational.ro/
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro,
Telefon:  07...

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
Adresa: Str. N. Balcescu, Nr. 56
Localitate: Braşov
Telefon:  0268 470190 
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/pse/
E-mail: f-pse@unitbv.ro

PROGRAM DE STUDII MASTER BOLOGNA (ZI) - APROFUNDARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (4 SEMESTRE)

Resurse umane în educaţie. Formare şi management
Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BRAŞOV

Adresa: Str. Turnului, nr. 5
Localitate: Braşov
Telefon:  0268 548044 
Fax:  0268 548044 
Web: www.spiruharet.ro
E-mail: ushppbv@spiruharet.ro

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT (3 SEMESTRE)

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE – PEDAGOGIE

Programul de studii postuniversitare de masterat – Consiliere psihologică şi educaţională (ZI/ONLINE).

• Cui se adreseaza?
Tuturor absolventilor cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor de lunga durata

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT CICLUL AL II-LEA BOLOGNA (4 SEMESTRE)

• Cui se adreseaza?
Absolventilor cu diploma de licenta ai ciclului I de studii universitare cu durata de 3 ani si absolventilor cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor de lunga durata

Baza legala a programelor de studii de masterat la Universitatea Spiru Haret:

• Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata
• Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
• Legea nr.2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995 republicata, art.70

Alin (3) "Universitatile acreditate, supuse periodic evaluarii institutionale, pot decide, prin hotarare a senatului, infiintarea, continutul si oportunitatea programelor de masterat, de doctorat si de studii postuniversitare, cuprinse in domeniile stiintifice ale universitatii"

• Legea 250 din 30 iunie 2009

Alin (4) "Programele de masterat dintr-un domeniu se considera acreditate, daca cel putin un program de masterat din acel domeniu este acreditat. Termenul-limita pâna la care universitatile organizatoare de studii de masterat într-un domeniu trebuie sa îsi acrediteze cel putin un program de masterat în acel domeniu este 1 octombrie 2011. Dupa aceasta data pot fi organizate studii de masterat doar în domeniile pentru care s-a acreditat în prealabil cel putin un program de masterat."

Alin (5) La data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, un program de studiu de masterat poate fi înfiintat si poate functiona doar daca universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau de conferentiar, pentru cel putin jumatate din disciplinele aferente programului.

Alin (6) Institutiile de învatamânt superior care nu respecta dispozitiile prezentului articol îsi pierd dreptul de a organiza programe de masterat în domeniile cu neconformitati si de a primi diplome de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
• Ordin nr. 3331/2009 privind criteriile generale de organizarea si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
• Hotararea Senatului Universitatii Spiru Haret