Colegiului Psihologilor din România

PREZENTARE GENERALĂ

ORGANIZARE

În conformitate cu Legea 213 din 27 mai 2004 - privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România - aprobată de Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 1 iunie 2004, forurile de conducere ale Colegiului sunt:

Art. 25 (1) a) Convenţia naţională; b) Consiliul Colegiului; c) Comitetul director; d) preşedintele Colegiului.

a) Art.26 (1) - Convenţia naţională este constituită din reprezentanţii membrilor Colegiului, pe baza unei norme de reprezentare, proporţional cu numărul membrilor din fiecare filială.

b) Art. 28 - Consiliul Colegiului este constituit din preşedintele Colegiului, care este şi preşedinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director şi preşedinţii filialelor teritoriale.

c) Art. 31 - Comitetul director este constituit din preşedintele Colegiului, care deţine şi calitatea de preşedinte al Comitetului director, preşedinţii comisiilor prevăzute la Art. 35/Legea 213 şi membrii acestora.

- Art. 35 (1)/Legea 213 - Comisiile Comitetului director:

 • Comisii aplicative
  • Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie
  • Comisia de psihologie a muncii, transporturilor şi serviciilor
  • Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
  • Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Comisia de metodologie
 • Comisia de deontologie şi disciplină

d) Preşedintele Colegiului

Art. 32 - Înlocuitorul de drept al preşedintelui Comitetului director, în caz de indisponibilitate, este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.

e) Art. 40/Legea 213 - Preşedintele Colegiului şi preşedinţii comisiilor prevăzute la Art. 35 asigură conducerea operativă a Colegiului.